48620, MA 2013/D/H Stand-alone Manual Fixture

486715333914039063
Artikelnummer: 580242

Produktblad

MA 2013 Manuell testfixtur, stand-alone

För volymtestning

Yttermått (stängd)647 x 584 x 270 mm
Yttermått (öppen)647 x 532 x 656 mm
Testyta440 x 310 mm